Raport z audytu dostępności cyfrowej witryny "Niezbędnik SGH"

Autor raportu: Kamil Wiśniewski, August 31, 2023

Ocena zlecona przez: Szkoła Główna Handlowa

Podsumowanie ustaleń z oceny

Witryna charakteryzuje się bardzo przejrzystym i spójnym systemem nawigacji, skonstruowana jest w sposób czytelny i zorganizowany.

Do zgłoszenia w Deklaracji Dostępności:

1. Dwie sekcje "footer" na stronie głównej, co jest mylące dla czytników ekranu.
2. Kolejność i poziomy nagłówków nie są spójne z logiczną strukturą witryny.
3. Brakujący kontrast na niektórych elementach strony.
4. Brak etykiet dla pól formularzy.

Sugestie dodatkowe (co poprawić):

1. Ujednolicenie sekcji "footer".
2. Uporządkowanie nagłówków według właściwej hierarchii.
3. Usunięcie tekstów alternatywnych dla treści dekoracyjnych.
4. Poprawa kontrastu.
5. Dodanie etykiet do pól formularzy.

Zakres oceny

Nazwa witryny Niezbędnik SGH
Zakres witryny

Cała zawartość strony "Niezbędnik SGH" znajdująca się pod adresem:
https://n.e-sgh.pl/

Wersja WCAG WCAG 2.1
Poziom zgodności Poziom AA
Dodatkowe wymagania dotyczące oceny

Podstawowe wsparcie dostępności

- Google Chrome + NVDA (Windows 10 i Windows 11),
- FireFox + NVDA (Windows 10 i Windows 11),
- Safari + VoiceOver (Mac OS, iPad OS)

Oparte na technologiach
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM

Przegląd wyników audytu

Wyniki Poziom AA
Zasada Poziom A Poziom AA
1. Postrzegalność 8 / 9 5 / 11
2. Funkcjonalność 13 / 14 2 / 3
3. Zrozumiałość 5 / 5 5 / 5
4. Solidność 2 / 2 1 / 1
Ogółem 28 / 30 13 / 20

Szczegółowe wyniki audytu

Zasada 1 Postrzegalność

1.1 Alternatywa tekstowa

1.1.1 Treść nietekstowa: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Niektóre treści nietekstowe na stronie pełnią jedynie funkcję ozdobną, dekoracyjną, zatem tekst alternatywny nie jest w takim przypadku wskazany. W przypadku braku tekstu alternatywnego czytnik ekranu będzie pomijał treści ozdobne i dekoracyjne, co znacząco ułatwi poruszanie po witrynie w przypadku osoby niewidomej

1.2 Multimedia

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.3 Możliwość adaptacji

1.3.1 Informacje i relacje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.3.2 Zrozumiała kolejność: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.3.3 Właściwości zmysłowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.3.4 Orientacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia:

1.3.5 Określenie pożądanej wartości: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Dodatkowe atrybuty HTML w polach formularzy mogłyby znacząco ułatwić ich wypełnienie

1.4 Rozróżnialność

1.4.1 Użycie koloru: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.4.3 Kontrast (minimalny): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Nie wszystkie elementy na stronie spełniają wymagania minimalnego kontrastu, choć wiele z nich to elementy kosmetyczne

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia:

1.4.5 Obrazy tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.10 Dopasowanie do ekranu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie można powiedzieć

Ustalenia:

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia:

1.4.12 Odstępy w tekście: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Zasada 2 Funkcjonalność

2.1 Dostępność z klawiatury

2.1.1 Klawiatura: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.2 Wystarczający czas

2.2.1 Dostosowanie czasu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.3 Ataki padaczki

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4 Możliwość nawigacji

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.2 Tytuły stron: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.3 Kolejność fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.4 Cel łącza (w kontekście): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: W niektórych przypadkach, łącze zamieszczony w witrynie prowadzi do pliku PDF, a kliknięcie tego łącza automatycznie rozpoczyna pobieranie pliku. Dobrze byłoby, gdyby w treści łącza zawarta była taka informacja, użytkownik końcowy nie będzie wówczas zaskoczony czy zdezorientowany

2.4.5 Wiele dróg: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.6 Nagłówki i etykiety: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Pola w formularzach nie mają etykiet (znacznik label i for), co może utrudniać ich wypełnienie;
kolejność nagłówków na stronie jest nieintuicyjna i może wprowadzać chaos

2.4.7 Widoczny fokus: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.5 Metody obsługi

2.5.1 Gesty dotykowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.5.3 Etykieta w nazwie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.5.4 Aktywowanie ruchem: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

Zasada 3 Zrozumiałość

3.1 Możliwość odczytania

3.1.1 Język strony: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.1.2 Język części: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.2 Przewidywalność

3.2.1 Po otrzymaniu fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.2.2 Podczas wprowadzania danych: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.2.3 Spójna nawigacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.2.4 Spójna identyfikacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 Identyfikacja błędu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.3.2 Etykiety lub instrukcje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.3.3 Sugestie korekty błędów: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

Zasada 4 Solidność

4.1 Kompatybilność

4.1.1 Poprawność kodu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

4.1.2 Nazwa, rola, wartość: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

4.1.3 Komunikaty o stanie: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

Próbka ocenianych stron internetowych

Powiązane zasoby WCAG 2